Cursus: De pedagogische kwaliteitsboom

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK die op 1 januari 2018 van kracht wordt.

Één van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen gastouders nou eigenlijk. In deze heldere en praktische workshop leren de gastouders hun eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ in te vullen per gastouder. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan bij elke groep of gastouder worden opgehangen. Ouders en GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de gastouder concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen.

Kosten van de pedagogische kwaliteitsboom cursus: €95,00 per deelnemer, incl. bewijs van deelname, A0 poster en digitale hand-out.

WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.

Inschrijven