Cursus: De pedagogische kwaliteitsboom

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK die op 1 januari 2018 van kracht wordt.

Één van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen gastouders nou eigenlijk. In deze heldere en praktische workshop leren de gastouders hun eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ in te vullen per gastouder. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan bij elke groep of gastouder worden opgehangen. Ouders en GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de gastouder concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen.

Tijdens deze cursus leer je volgens principe “Blended Learning”. We maken  veelal gebruik van een combinatie tussen tekst, klassikale bijeenkomsten, e-learning en audiovisuele materialen. Hierdoor is het voor jou als cursist eenvoudiger om je interesse en focus vast te houden én neem je de leerstof beter op.

Kosten: €95,00 per deelnemer, incl. A0 poster , 2 live bijeenkomsten en e-learning.

Data: Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige cursussen niet doorgaan. Neem voor meer informatie contact met ons op: contact pagina

WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.

Inschrijven