Cursus Kiki (basis opleiding voor alle gastouders)

Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling volgen en als het even kan iets extra’s te bieden. Met de trainingen helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je elk kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het gaat ons bij de trainingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld om zelf even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf? Wat zien kinderen? Wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld? Wat zou je willen veranderen? En wat heb je daarvoor nodig?

Kosten voor Kiki basis opleiding voor gastouders : €395,00 per deelnemer, incl. het Kansen in kinderen boek, het kindvolgsysteem en een erkend KIKI certificaat.
WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.

Let op: Wanneer je wilt deelnemen aan de training KIKI is het van belang dat je een abonnement hebt op de thema’s van KIKI, zodat je het geleerde ook in de praktijk kunt brengen. Klik hier voor meer informatie over het KIKI abonnement.

Inschrijven