Cursus: Knap Lastig

In de cursus Knap Lastig krijgen gastouders informatie en handvatten aangereikt waarmee ze het gedrag van kinderen beter kunnen ondersteunen en begrijpen.
Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag van kinderen, echter hoort dit tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te worden. Of bepaald gedrag als problematisch gezien moet worden hangt af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het temperament en karakter van het kind, (gezins) achtergrond en ervaringen, de leermogelijkheden van een kind.

Voor gastouders is van belang onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met lastig gedrag dat door hen te beïnvloeden is (gewoon ‘lastig gedrag’) en kinderen met ‘speciaal lastig’ gedrag (als gevolg van of behorende bij bepaalde ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum).

Hoe functioneren deze kinderen binnen de gastouderopvang en wat vraagt dat aan extra inzet van de thuis crèche gastouder?

Kosten: €180,00 per deelnemer, incl. certificaat en materialen.

WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.

De keuze voor deze cursus is onder voorbehoud.
Wanneer er 15 of meer inschrijvingen zijn, zullen we bekijken wanneer de cursus gestart kan worden.
We laten het je dan zo snel mogelijk weten.

Inschrijven