Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 schrijft de wet voor dat onder andere de branche kinderopvang dient te werken met de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze nieuwe code wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader.
Deze training is gericht op het protocol zelf, de taken en verantwoordelijkheden en de wijzigingen.

E-learning

Kosten: deze cursus wordt volledig door Welkom Kind vergoed.

Inschrijven