Cursus: Werken met baby’s

Een praktische training voor gastouders die graag willen weten hoe ze de kwaliteit van de activiteiten en interactie met baby’s kunnen vergroten. Hoe richt je de leeromgeving uitdagend en veilig in? Hoe ga je met baby’s in interactie? Hoe kun je baby’s stimuleren om op ontdekking te gaan?

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je krijgt een stukje theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. Na afloop weet je wat je invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten, het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in je team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Werken met baby's

Kosten van de cursus werken met baby’s: €450,00 per deelnemer, incl. bewijs van deelname en materialen.

29 januari 2019
12 februari
19 maart
02 april
16 april
07 mei
21 mei
4 juni

WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.

Inschrijven